Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2018-2019

Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2018-2019

Lượt xem:

...
Quản lý dạy thêm-học thêm 2018-2019

Quản lý dạy thêm-học thêm 2018-2019

Lượt xem:

...
Tài liệu tập huấn BDTX môn Lịch sử 2018

Tài liệu tập huấn BDTX môn Lịch sử 2018

Lượt xem:

Tài liệu TH 2018 ...
Báo cáo KĐCL 2018

Báo cáo KĐCL 2018

Lượt xem:

KDCL 2018 ...
Thành Tích của GV và học sinh

Thành Tích của GV và học sinh

Lượt xem:

...
Giờ học nghiêm túc

Giờ học nghiêm túc

Lượt xem:

...
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm 2018-2019

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm 2018-2019

Lượt xem:

...