Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
20/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên