Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số: 740/QĐ-UBND 26/09/2018 Quyết định, VV bổ sung kinh phí cho các đơn vị để chi điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định 72/NĐ-CP