Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 164/PGDĐT 10/10/2018 Công văn, kế hoạch tổ chức các kỳ thi các môn văn hóa năm học 2018-2019
số 25 PGDĐT/KH-KTr 03/10/2018 Công văn, Kế hoạch kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành năm học 2018-2019
Số: 1340/SGDĐT - GDDT 27/09/2018 Công văn, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục dân tộc.
Số: /PGDĐT-LĐLĐ 26/09/2018 Công văn, Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ
Số: 159/PGDĐT 26/09/2018 Công văn, Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019
Số: 430 /CV-GDĐT 25/09/2018 Công văn, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 - 2019
Số: 1319 /SGDĐT- TrTTKT 22/09/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật năm học 2018-2019
Số: 112/PGDĐT 07/08/2018 Công văn, V/v tiếp tục triển khai dạy học Chương trình tiếng Anh 10 năm cấp THCS theo Đề án NNQG 2020, năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017