Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 164/PGDĐT 10/10/2018 Công văn, kế hoạch tổ chức các kỳ thi các môn văn hóa năm học 2018-2019
số 25 PGDĐT/KH-KTr 03/10/2018 Công văn, Kế hoạch kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành năm học 2018-2019
Số: 1340/SGDĐT - GDDT 27/09/2018 Công văn, V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục dân tộc.
Số: /PGDĐT-LĐLĐ 26/09/2018 Công văn, Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ
Số: 159/PGDĐT 26/09/2018 Công văn, Về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019
số: 740/QĐ-UBND 26/09/2018 Quyết định, VV bổ sung kinh phí cho các đơn vị để chi điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định 72/NĐ-CP
Số: 430 /CV-GDĐT 25/09/2018 Công văn, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 - 2019
Số: 1319 /SGDĐT- TrTTKT 22/09/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật năm học 2018-2019
20/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số: 112/PGDĐT 07/08/2018 Công văn, V/v tiếp tục triển khai dạy học Chương trình tiếng Anh 10 năm cấp THCS theo Đề án NNQG 2020, năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»