Ngày đầu tiên đón học sinh khối 9 đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xịt nước sát khuẩn, phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào cổng trường

Sắp xếp chỗ ngồi giản cách đủ an toàn cho học sinh

Trang bị mỗi lớp một bình xịt rửa tay khô sát khuẩn trước khi vào lớp và trước khi ra về